Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Vranešević)

Datum: 21.05.2018

Univerza v Ljubljani Filozofska Fakulteta - Modra soba Filozofske fakultete v Ljubljani

 Ime in priimek: Goran Vranešević

Oddelek za filozofijo

Področje: Teoretska psihoanaliza

Datum: ponedeljek, 21. 5. 2018

Ura in prostor: ob 12:00 uri v Modri sobi Filozofske fakultete v Ljubljani

Naslov doktorske disertacije: Spekulativni realizem

Mentor: izr. prof. dr. Zdravko Kobe

Somentor: red. prof. dr. Mladen Dolar