Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Vilman Proje)

Datum: 21.12.2018
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta obvešča, da bo Jana Vilman Proje zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom: Interpretacija slovenske dediščine v sodobno kolekcijo oblačilnih izdelkov (Interpretation of Slovenian Heritage into Contemporary Clothing Product Collection).

Mentor: prof. dr. Janez Bogataj
Somentorica: Izr. prof. dr. Mateja Bizjak

Javni zagovor doktorske disertacije bo v petek, 21.12.2018 ob 10:00 uri v predavalnici P-104 na Snežniški 5, na Naravoslovnotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani.

Sedem dni pred zagovorom bo doktorska disertacija na vpogled v referatu UL NTF.

dekan fakultete
prof. dr. Boštjan Markoli