Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Mojškerc)

Datum: 13.11.2019
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo


Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo
 
o b v e š č a ,
 
da bo Bor Mojškerc, v sredo, 13. 11. 2019 ob 13.00 uri, zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:
 
Napoved mehanskih lastnosti jekel pri kaljenju na osnovi akustične emisije
 
 
Mentor:            prof. dr. Janez Grum
Somentor:        doc. dr. Tomaž Kek
 
 
Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani (Aškerčeva 6).
 
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.
 
Vabljeni!