Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Strmčnik)

Datum: 27.01.2020
Ura: 12:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo - Leskovarjeva soba

 Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo
 
o b v e š č a ,
 
da bo Ervin Strmčnik, v ponedeljek, 27. 1. 2020 ob 12.00  uri, zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:
 
Vplivni parametri na delovanje orbitalnega hidravličnega motorja na vodo
 
 
Mentor:           doc. dr. Franc Majdič
Somentor:        prof. dr. Mitjan Kalin
 
 
Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani (Aškerčeva 6).
 
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.
 
Vabljeni!