Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Lamut)

Datum: 04.06.2020
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo ANDRAŽ LAMUT, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

 »Načrtovanje in sinteza novih protimikrobno delujočih zaviralcev          DNA-giraze in Hsp90«.

 

Javni zagovor bo v četrtek, 4. junija 2020 ob 13. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat ANDRAŽ LAMUT.

 Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do torka,    2. 6. 2020 do 12. ure.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  VLOGA ZA UDELEŽBO NA ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

Spodaj podpisani/-a                                                                                                                   

            (ime in priimek s tiskanimi črkami)

  

Oddajam vlogo za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije ANDRAŽ LAMUT, mag. farm., ki bo potekala prek IKT orodja MS Teams, dne 4. 6. 2020 ob 13. uri.

 

Moj elektronski naslov (isti, s katerim se bom vključil/a v zagovor):

 

__________________________________

(e-naslov)

  

IZJAVA

 

Izjavljam, da se bom vzdržal/a vsakršnega snemanja, distribucije zagovora in pisnega gradiva doktorske disertacije ANDRAŽA LAMUTA, mag. farm., na kakršen koli način.

  

Kraj in datum:

  

 _________________________________   

 

Podpis:

 

_________________________________