Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Grdešič)

Datum: 15.06.2020
Ura: 16:30:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo PETER GRDEŠIČ, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

 

»Študij pretočnih in mehanskih lastnosti zmesi za tabletiranje z visokomolekularno hipromelozo«.

 

Javni zagovor bo v ponedeljek, 15. junija 2020 ob 16.30 uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat Peter Grdešič.

 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: pošlje vlogo za prisostvovanje na zagovoru.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

VLOGA ZA UDELEŽBO NA ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE

  

Spodaj podpisani/-a                                                                                                                   

            (ime in priimek s tiskanimi črkami)

 

Oddajam vlogo za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije PETRA GRDEŠIČA, mag. farm., ki bo potekal prek IKT orodja MS Teams, dne 15. 6. 2020 ob 16.30 uri.

 

Moj elektronski naslov (isti, s katerim se bom vključil/a v zagovor):

 

__________________________________

(e-naslov)

 

IZJAVA

 

Izjavljam, da se bom vzdržal/a vsakršnega snemanja, distribucije zagovora in pisnega gradiva doktorske disertacije PETRA GRDEŠIČA, mag. farm., na kakršen koli način.

 

Kraj in datum:

 ________________________________ 

 

Podpis:

________________________________