Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Kodrič)

Datum: 15.06.2020
Ura: 14:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo

 Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo ANA KODRIČ, mag. farm., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

 

»Sodelovanje pri zdravljenju z zdravili in vpliv na zdravstvene izide pri pacientih z arterijsko hipertenzijo in pacientih z astmo«.

 

Javni zagovor bo v ponedeljek, 15. junija 2020 ob 14. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat Ana Kodrič.

 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: pošlje vlogo za prisostvovanje na zagovoru.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

VLOGA ZA UDELEŽBO NA ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE

 

Spodaj podpisani/-a                                                                                                                   

            (ime in priimek s tiskanimi črkami)

 

Oddajam vlogo za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije ANE KODRIČ, mag. farm., ki bo potekala prek IKT orodja MS Teams, dne 15. 6. 2020 ob 14. uri.

 

Moj elektronski naslov (isti, s katerim se bom vključil/a v zagovor):

 

__________________________________

(e-naslov)

 

IZJAVA

Izjavljam, da se bom vzdržal/a vsakršnega snemanja, distribucije zagovora in pisnega gradiva doktorske disertacije ANE KODRIČ, mag. farm., na kakršen koli način.

 

Kraj in datum:

____________________________  

Podpis:

____________________________