Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Kajdič)

Datum: 03.07.2020
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo SAŠA KAJDIČ, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

 

»Razvoj polimernih nanovlaken na osnovi poloksamerov za izboljšanje raztapljanja slabo vodotopnih učinkovin«.

 

Javni zagovor bo v petek, 3. julija 2020 ob 13. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat SAŠA KAJDIČ.

 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do četrtka, 2. 7. 2020 do 12. ure.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  VLOGA ZA UDELEŽBO NA ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE

 

Spodaj podpisani/-a                                                                                                                   

            (ime in priimek s tiskanimi črkami)

 

Oddajam vlogo za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije SAŠA KAJDIČA, mag. farm., ki bo potekala prek IKT orodja MS Teams, dne 3. 7. 2020 ob 13. uri.

 

Moj elektronski naslov (isti, s katerim se bom vključil/a v zagovor):

 

__________________________________

(e-naslov)

 

IZJAVA

 

Izjavljam, da se bom vzdržal/a vsakršnega snemanja, distribucije zagovora in pisnega gradiva doktorske disertacije SAŠA KAJDIČA, mag. farm., na kakršen koli način.

 

Kraj in datum:

  

Podpis: