Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Arbeiter)

Datum: 04.09.2020
Ura: 09:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede

 Spoštovani,

 

obveščamo vas o zagovoru doktorske disertacije na Fakulteti za družbene vede:

 

Jana Arbeiter, študentka interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje, področje: Diplomacija, bo v petek, 4. 9. 2020 ob 09:00 v Senatni sobi FDV zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: GOSPODARSKA DIPLOMACIJA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE KOT SREDSTVI KREPITVE POLITIČNOEKONOMSKEGA SODELOVANJA V IZBRANIH DRŽAVAH V RAZVOJU.

 

Komisijo sestavljajo:

 

Predsednik:     zasl. prof. dr. Marjan Svetličič

Mentor:          izr. prof. dr. Boštjan Udovič  

Somentorica:  prof. dr. Maja Bučar             

Član:

doc. dr. Blaž Vrečko Ilc

Član:

izr. prof. dr. Matevž Rašković