Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Čamernik)

Datum: 11.09.2020
Ura: 09:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo KLEMEN ČAMERNIK, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

 

»Nova spoznanja o lastnostih in vlogi mišičnih mezenhimskih stromalnih/matičnih celic v primerjavi z istovrstnimi kostnimi celicami pri osteoporozi in osteoartrozi«.

 

Javni zagovor bo v petek, 11. 9. 2020 ob 9 uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat Klemen Čamernik.

 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do četrtka, 10. 9. 2020 do 12. ure.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VLOGA ZA UDELEŽBO NA ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE

Spodaj podpisani/-a                                                                                                                   

            (ime in priimek s tiskanimi črkami)

 

Oddajam vlogo za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije KLEMNA ČAMERNIKA, mag. farm., ki bo potekala prek IKT orodja MS Teams, dne 11. 9. 2020 ob 9 uri.

 

Moj elektronski naslov (isti, s katerim se bom vključil/a v zagovor):

 

__________________________________

(e-naslov)

  

IZJAVA

 

Izjavljam, da se bom vzdržal/a vsakršnega snemanja, distribucije zagovora in pisnega gradiva doktorske disertacije KLEMNA ČAMERNIKA, mag. farm., na kakršen koli način.

 

 

Kraj in datum:__________________________________

 

Podpis: __________________________________