Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Markežič)

Datum: 07.10.2020
Ura: 12:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

 Univerza v Ljubljani,

Fakulteta za strojništvo

 

o b v e š č a ,

 

da bo Rok Markežič, v sredo, 7. 10. 2020 ob 12.00 uri, zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

 

Napovedovanje lastnosti orodnih jekel za delo v vročem stanju pri cikličnem toplotnem obremenjevanju

 

 

Mentor:           prof. dr. Roman Šturm

Somentor:        izr. prof. dr. Nikolaj Mole

 

 

Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani (Aškerčeva 6).

 

Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.

 

Vabljeni!

___________________________________________________________