Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Mandić)

Datum: 13.10.2020
Ura: 14:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo JELENA MANDIĆ, mag. farm., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

 

»Študij industrijsko uporabnih tehnoloških pristopov razvoja trdnih samo-mikroemulgirajočih sistemov s karvedilolom«.

 

Javni zagovor bo v sredo, 14. oktobra 2020 ob 14. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat JELENA MANDIĆ.

 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do torka,    13. 10. 2020 do 12. ure.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VLOGA ZA UDELEŽBO NA ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE

 

Spodaj podpisani/-a                                                                                                                   

            (ime in priimek s tiskanimi črkami)

  

Oddajam vlogo za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije JELENE MANDIĆ, mag. farm., ki bo potekala prek IKT orodja MS Teams, dne 14. 10. 2020 ob 14. uri.

 

Moj elektronski naslov (isti, s katerim se bom vključil/a v zagovor):

 

__________________________________

(e-naslov)

IZJAVA

 

Izjavljam, da se bom vzdržal/a vsakršnega snemanja, distribucije zagovora in pisnega gradiva doktorske disertacije JELENE MANDIĆ, mag. farm., na kakršen koli način.

Kraj in datum:

 

Podpis: