Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Tamše)

Datum: 14.10.2020
Ura: 14:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede

 Danijela Tamše
Datum zagovora: 14. oktober 2020 ob 14:00 uri
Prostor zagovora: FDV - senatna soba
Mentor:                       doc. dr. Andrej Kurnik
Predsednik komisije:  izr. prof. dr. Anton Kramberger
Član komisije:             izr. prof. dr. Zoran Kanduč
Naslov doktorske disertacije: Pogoji sodobne prekernosti: skupno, lastnina in novi politični boji