Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Kuret)

Datum: 02.11.2020
Ura: 14:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo

Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo obvešča, da bo TADEJA KURET, mag. lab. biomed., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom:

 

»Celični in molekulski označevalci sistemskih vaskulitisov ter avtoprotitelesa proti serumskemu amiloidu A kot fiziološki regulatorji vnetnega odziva«.

 

Javni zagovor bo v ponedeljek, 2. novembra 2020 ob 14. uri, preko orodja MS Teams znotraj skupine Doktorat TADEJA KURET.

 

Zainteresirana javnost Študentskemu referatu: pošlje izpolnjeno vlogo za prisostvovanje na zagovoru in izjavo najkasneje do petka,    30. 10. 2020 do 12. ure.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VLOGA ZA UDELEŽBO NA ZAGOVORU DOKTORSKE DISERTACIJE

 

Spodaj podpisani/-a                                                                                                                                          

            (ime in priimek s tiskanimi črkami)

 

 

Oddajam vlogo za udeležbo na zagovoru doktorske disertacije TADEJE KURET, mag. lab. biomed., ki bo potekala prek IKT orodja MS Teams, dne 2. 11. 2020 ob 14. uri.

 

Moj elektronski naslov (isti, s katerim se bom vključil/a v zagovor):

 

__________________________________

(e-naslov)

  

IZJAVA

 

Izjavljam, da se bom vzdržal/a vsakršnega snemanja, distribucije zagovora in pisnega gradiva doktorske disertacije TADEJE KURET, mag. lab. biomed., na kakršen koli način.

 

Kraj in datum:

  

Podpis: