Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Đekić)

Datum: 04.11.2020
Ura: 14:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede

Univerza v Ljubljani,

Fakulteta za družbene vede  

o b v e š č a ,

 

da bo Luka Đekić 4. 11. 2020 ob 14:00 preko Zoom zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: LIBERALNI EGALITARIZEM NA TEMELJU POLITIČNE PRAVIČNOSTI JOHNA RAWLSA.
 
Komisijo sestavljajo:
 
Predsednik:     izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič
Mentor:           doc. dr. Milan Brglez   
Somentorica:  prof. dr. Cvetka Hedžet Tóth 
Član:                prof. dr. Anton Jamnik

Za povezavo za zagovor pišite na:  najmanj en dan pred zagovorom.  Gost se ob prijavi na videokonferenco identificira z imenom in priimkom, sicer ga gostitelj (host) iz “čakalnice” ne spusti v “sejno sobo” videokonference.