Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Tavčar)

Datum: 13.11.2020
Ura: 15:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

 UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

o b v e š č a,

da bo v petek, dne 13. novembra 2020 ob 15. uri, Rok Tavčar, mag. inž. el., javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "SEKUNDARNI AKUSTIČNI TERMOMETER Z VALOVODOM" SECONDARY ACOUSTIC THERMOMETER WITH A WAVEGUIDE.

Zagovor bo on-line preko aplikacije MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a778752d3d1dc4aa09ffeab7a3bd84eb5%40thread.tacv2/conversations?groupId=74d51e37-d515-46c9-8257-50ac09405442&tenantId=a6cc90df-f580-49dc-903f-87af5a75338e