Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Jordan)

Datum: 08.01.2021
Ura: 11:30:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

 Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo
 
o b v e š č a ,
 
da bo Eva Jordan,  v petek, 8. 1. 2021 ob 11.30 uri, zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom:
 
Prehod iz individualne na vitko in agilno serijsko proizvodnjo
 
Mentor:          izr. prof. dr. Janez Kušar
Somentor:       prof. dr. Marko Starbek
 
Zagovor bo potekal na daljavo preko spletne aplikacije Zoom na naslovu:
https://uni-lj-si.zoom.us/j/93818524707
 
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.
 
Vabljeni!