Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Srpčič)

Datum: 19.07.2021
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta obvešča da bo:

Matevž Srpčič, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: »Vpliv izgube mišične mase na izid zdravljenja po resekciji požiralnika zaradi raka in primerjava drugih dejavnikov tveganja« v ponedeljek, 19. julija 2021, ob 10:00 v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, Ljubljana. Pri tem bodo upoštevane omejitve povezane z Odlokom Vlade RS o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.