Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Miminoshvili)

Datum: 07.09.2021
Ura: 09:00:00

Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta

Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta,
obvešča,

da bo Marika Miminoshvili, študentka doktorskega študijskega programa Ekonomske in poslovne vede, smer Management in organizacija, v torek, 7. 9. 2021, ob 9:00 zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

»Skrivanje znanja in vključenost pri delu pripadnikov narodnih manjšin (Knowledge hiding and workplace inclusion of minority members)«

Mentor je izr. prof. dr. Matej Černe, somentorica je izr. prof. dr. Tamara Pavasović Trošt. 

Zagovor doktorske disertacije bo v angleškem jeziku. Potekal bo na daljavo preko aplikacije Zoom. 

Zoom povezava: https://uni-lj-si.zoom.us/j/95547600975     

Številka Zoom sobe: 955 4760 0975

Geslo: 648956