Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Kmetec)

Datum: 30.09.2021
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje
 
J A V N I   Z A G O V O R
doktorske disertacije z naslovom
 
Ugotavljanje in molekularna opredelitev virusov ORF pri gamsu (Rupicapra rupicapra) ter papilomavirusov pri srni (Capreolus capreolus) in navadnem jelenu (Cervus elaphus)
 
 (Identification and molecular characterisation of ORF viruses in chamois (Rupicapra rupicapra) and papillomaviruses in roe deer (Capreolus capreolus) and red deer (Cervus elaphus)).
 
ki jo je izdelal
 

Jernej Kmetec, dr. vet. med.
 

Mentor dela je izr. prof. dr. Gorazd Vengušt, somentorica znan. sod. dr. Urška Kuhar, znanstveno področje veterinarska medicina.

Javni zagovor bo v četrtek, 30. septembra 2021 ob 10.00 uri v podiplomski predavalnici UL Veterinarske fakultete v Ljubljani, Gerbičeva 60.
 
 
Vljudno vabljeni.

Udeležence prosimo za spoštovanje pogoja PCT.