Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Kristl)

Datum: 28.09.2021
Ura: 08:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije Anje Kristl, mag. kem., z naslovom:

Uporaba kromatografije z mešanimi režimi za separacijo biološko pomembnih molekul
Application of mixed mode chromatography for separation of biologically important molecules
 
Zagovor bo v torek, 28. 9. 2021 ob 8.00 uri preko spletnega orodja ZOOM https://uni-lj-si.zoom.us/j/97630157844  (Meeting ID: 976 3015 7844)
 
Vabljeni:
prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn, predsednica komisije
izr. prof. dr. Drago Kočar, član komisije
prof. dr. Iztok Grabnar (UL FFA), član komisije
prof. dr. Attila Felinger (University of Pécs), član komisije
prof. dr. Matevž Pompe, mentor k. g.