Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Bezgovšek)

Datum: 06.10.2021
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta

Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča, da bo zagovarjala doktorsko disertacijo študentka doktorskega programa tretje stopnje Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje.

Špela Bezgovšek, mag. graf. inž,

v sredo 6. 10. 2021 ob 10. uri.

Naslov doktorske disertacije:

Vpliv strukture netkanih geotekstilij na ločevanje in filtracijo pri gradnji cest

Zagovor bo potekal preko MS Teams na povezavi:  https://bit.ly/39EK1BR

 

Pred komisijo v sestavi:

Predsednik: prof. dr. Urška Stanković Elesini (dekanja NTF)

Mentorica: doc. dr. Dunja Šajn Gorjanc (UL-NTF)

Somentor: doc. dr. Boštjan Pulko (UL-FGG)

Član: prof. dr. Zoran Stjepanović (UM-FS)

Članica: izr. prof. dr. Tatjana Rijavec (UL-NTF)

Član: prof. dr. Andrej Demšar (UL-NTF)