Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Kočan)

Datum: 25.10.2021
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede

Faris Kočan bo v ponedeljek, 25. 10. 2021 ob 13:00 v predavalnici 18 zagovarjal svojo doktorsko disertacijo s področja evropskih študij z naslovom: Sekuritizacija evropeizacije kot vir ontološke ogroženosti v Republiki Srbski pred komisijo v sestavi:
 

-      predsednik:     prof. dr. Mitja Velikonja

-      mentorica:       prof. dr. Ana Bojinović Fenko

-      somentor:       izr. prof. dr. Rok Zupančič

-      član:                prof. dr. Damjan Lajh

-      član:                izr. prof. dr. Filip Ejdus