Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Metarapija)

Datum: 23.12.2021
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

 Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije Dina Metarapija, magistar hemije, z naslovom:
Uporaba sodobnih slikovnih orodij pri masnospektroskopski analizi po vzorčenju z lasersko ablacijo
Advanced Chemical Imaging using Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry
(mentor znan. svet. dr. Johannes Van Eltern, somentor izr. prof. dr. Mitja Kolar)
 
Zagovor bo v četrtek, 23. 12. 2021 ob 10.00 uri v diplomski sobi, 1. nadstropje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.