Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Hanžel)

Datum: 14.01.2022
Ura: 11:00:00

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Jurij Hanžel, dr. med. zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Povezava serumskih koncentracij vedolizumaba in ustekinumaba z izidi zdravljenja pri kronični vnetni črevesni bolezni« v petek, 14. januarja 2022 ob 11:00 v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).