Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Šumrada)

Datum: 07.01.2022
Ura: 14:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča,

da bo: Tanja Šumrada, mag. inž. agr., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: »Strateški in metodološki izzivi načrtovanja kmetijske politike na področju varstva narave v Sloveniji«, petek, 7. januarja 2022v predavalnici G6 (Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, 1000 Ljubljana). Zagovor bo možno spremljati tudi na daljavo, na povezavi: https://bf-uni-lj-si.webex.com/meet/tanja.sumrada


Mentor: prof. dr. Emil Erjavec (BF)
Komisija za zagovor:
prof. dr. Katarina Košmelj (BF) – predsednica
prof. dr. Davorin Tome (NIB) – član
prof. dr. Sophie Thoyer (INREA, Montpelier, Francija) – članica