Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Gorenšek)

Datum: 11.01.2022
Ura: 12:00:00

Ljubljana

Tilen Gorenšek, študent interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje bo v torek, 11. 1. 2022 ob 12:00 v predavalnici 14 zagovarjal doktorsko disertacijo s področja organizacijsko kadrovskih študij z naslovom:  Vpliv digitalizacije na menedžment človeških virov pred komisijo v sestavi:
 
Predsednik:   prof. dr. Ivan Svetlik
Mentor:         doc. dr. Andrej Kohont  
Somentor:     izr. prof. dr. Samo Uhan     
Član:              izr. prof. dr. Jaroslav Berce
Članica:         prof. dr. Sonja Treven

 
Pogoj za udeležbo je PCT.