Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Laktić)

Datum: 18.01.2022
Ura: 12:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Tomislav Laktić, univ. dipl. inž. gozd., zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: Značilnosti socialnega omrežja in sodelovanja deležnikov v upravljanju območij Natura 2000.

Zagovor bo potekal v torek, 18. januarja 2022, ob 12.00 uri na daljavo, preko sistema MS Teams, na povezavi: Zagovor disertacije – Tomislav Laktić

Mentorica: izr. prof. dr. Špela Pezdevšek Malovrh (UL BF)
Somentorica: prof. dr. Tina Kogovšek (UL FDV)
 
Komisija za zagovor:
prof. dr. Mojca Golobič (UL BF) – predsednica
prof. dr. Emil Erjavec (UL BF) – član                                                
izr. prof. dr. Drago Kos (UL FDV) – član                                   
doc. dr. Matija Landekić (Univerza v Zagrebu; Fakultet šumarstva i drvene tehnologije) – član