Skoči na vsebino

Doktorska šola

Doktorska šola > Zagovori doktorskih disertacij > Arhiv zagovorov doktorskih disertacij > Zagovor doktorske disertacije (Raspor Lainšček)

Zagovor doktorske disertacije (Raspor Lainšček)

Datum: 17.03.2022
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta

 

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje
 
J A V N I   Z A G O V O R doktorske disertacije z naslovom
 
Razširjenost okužbe z virusom hepatitisa E pri prašičih ob zakolu                                        
 
(Prevalence of hepatitis E virus infection in pigs at slaughter),
 
ki jo je izdelala Petra Raspor Lainšček, dr. vet. med.
 
 

Javni zagovor bo v četrtek 17. marec 2022 ob 10.00 uri v podiplomski predavalnici UL Veterinarske fakultete v Ljubljani, Gerbičeva 60.
 
 
Vljudno vabljeni.