Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Metličar)

Datum: 31.03.2022
Ura: 11:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije Valentine Metličar, mag. kem., z naslovom:
Stabilizacija karotenoidov, izoliranih iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in karakterizacija njihovih pripravkov
Stabilization of carotenoids isolated from invasive alien plant species and characterization of their formulations
(mentor znan. sod. dr. Alen Albreht)
 
Zagovor bo v četrtek, 31. 3. 2022 ob 11.00 uri v diplomski sobi, 1. nadstropje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.