Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Modic)

Datum: 19.05.2022
Ura: 09:30:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo mag. Špela Modic, univ. dipl. inž. agr., vpisana na doktorski študij Bioznanosti, znanstveno področje agronomija, zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Razvoj in učinkovitost dveh okolju prijaznih inovativnih načinov zatiranja koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera LeConte [Coleoptera: Chrysomelidae])

Zagovor bo potekal v 
četrtek, 19. maja 2022, s pričetkom ob 9.30 uriv sejni sobi dekanata Biotehniška fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.
 
Mentor:  prof. dr. Stanislav Trdan (BF)
Somentor znan. sod. dr. Jaka Razinger (KIS)
 
Komisija za zagovor:
doc. dr. Žiga Laznik (BF) – predsednik
prof. dr. Kristina Sepčić (BF) – članica                                         
viš. znan. sod. dr. Saša Širca (KIS) – član