Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Veldin)

Datum: 25.05.2022
Ura: 11:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

 o b v e š č a ,
 
da bo Tomo Veldin, v sredo, 25. 5. 2022 ob 11.00uri, zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:
 
Končni elementi za simulacijo gubanja tankih lupin na elastičnih substratih
 
 
Mentor:           doc. dr. Miha Brojan
Somentor:        prof. dr. Boštjan Brank (UL, FGG)
 
 
Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani (Aškerčeva 6).
 
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.
 
Vabljeni!