Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Borko)

Datum: 07.06.2022
Ura: 16:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Špela Borkomag. ekol. biod., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Adaptivna radiacija slepih postranic (Crustacea: Amphipoda: Niphargus) in njen prispevek k pestrosti dinarske podzemne favne.

Zagovor bo potekal hibridno v torek, 7. junija 2022, s pričetkom ob 16.00 uri, v predavalnici B1 na Oddelku za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana ter virtualno, preko sistema Cisco Webex, na spodnji povezavi:

Zagovor disertacije – Špela Borko

Mentor: doc. dr. Cene Fišer (UL BF)

Komisija za zagovor:

prof. dr. Peter Trontelj (UL BF) – predsednik

prof. dr. Florian Altermatt (Univerza v Zurich-u) – član

doc. dr. Maja Zagmajster (UL BF) – članica