Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Rozman)

Datum: 10.06.2022
Ura: 09:30:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Vita Rozmanmag. biotehnol., zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Razširjenost odpornosti proti protimikrobnim zdravilom pri bakterijah, namerno dodanih v agroživilsko verigo.

Zagovor bo v petek, 10. junija 2022 ob 9.30 uri, v predavalnici Ro-4, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale

Mentorica: znan. svet. dr. Bojana Bogovič Matijašić (UL BF)
Somentor: doc. dr. Tomaž Accetto (UL BF)

Komisija za zagovor:
prof. dr. Sonja Smole Možina (UL BF) – predsednica
doc. dr. Jerneja Ambrožič Avguštin (UL BF) – članica          
prof. dr. Maja Rupnik (UM; NLZOH) – članica