Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Kozar)

Datum: 21.06.2022
Ura: 09:00:00

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

 Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Sergeja Kozar, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Razvoj posttorakotomijskega bolečinskega sindroma pri bolnikih po anterolateralni torakotomiji – primerjava paravertebralne in epiduralne analgezije« v torek, 21. 6., ob 9. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).

Eva Vičič, dr. med. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vloga ultrazvočne preiskave s kontrastnim sredstvom in elastografije pri ugotavljanju okvare presajene ledvice« v petek, 1. 7., ob 12. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).