Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Dolničar)

Datum: 07.07.2022
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta

 O B V E S T I L O 

                      Zagovor doktorske disertacije Danice Dolničar

 

Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča, da bo zagovarjala doktorsko disertacijo študentka doktorskega programa tretje stopnje Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje.

mag. znan. Danica Dolničar, univ. dipl. matem.

v četrtek 7. 7. 2022 ob 10. uri.

Naslov doktorske disertacije:

Razvoj in evalvacija spletnih uporabniških vmesnikov za interaktivne virtualne 3D modele kemijskih spojin

Zagovor bo potekal v predavalnici P-104, 1.nadstropje, Snežniška ul. 5

 

Pred komisijo v sestavi:

Predsednik: prof. dr. Andrej Demšar (prodekan NTF)

Mentorica: prof. dr. Bojana Boh Podgornik (UL-NTF)

Somentorica: prof. dr. Vesna Ferk Savec (UL PEF)

Članica: prof. dr. Helena Gabrijelčič Tomc (UL-NTF)

Član: izr. prof. dr. Aleš Hladnik (UL-NTF)

Član: prof. dr. Andrej Šorgo (UM-FNM)