Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Škrjanc)

Datum: 24.06.2022
Ura: 11:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

UNIVERZA V LJUBLJANI

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

o b v e š č a,

da bo v petek, dne 24. junija 2022 ob 11. uri, Tadej Škrjanc, mag. inž. el., javno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom "PRILAGODLJIVO DECENTRALIZIRANO POD-FREKVENČNO RAZBREMENJEVANJE V ELEKTROENERGETSKIH SISTEMIH ".

Zagovor bo potekal v diplomski sobi na UL Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška 25, Ljubljana.