Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Starešinič)

Datum: 05.07.2022
Ura: 12:00:00

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Univerza v Ljubljani Medicinska fakulteta obvešča, da bo:

Barbara Starešinič, mag. mol. funkc. biol. zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Protitumorski učinek kalcijeve elektroporacije na različnih mišjih tumorskih modelih« v torek, 5. julija ob 12. uri v sejni sobi na Tajništvu Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Vrazov trg 2, Ljubljana (1. nadstropje/soba št. 5).