Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Goričan)

Datum: 01.07.2022
Ura: 09:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Zagovor doktorske disertacije Tjaše Goričan
 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje javni zagovor doktorske disertacije Tjaše Goričan, mag. biokem., z naslovom
 
Racionalno načrtovanje optimiziranih alosteričnih efektorjev človeških katepsinov K in S
Rational design of optimised allosteric effectors of human cathepsins K and S
(mentor izr. prof. dr. Marko Novinec)
 
Zagovor bo v petek, 1. 7. 2022 ob 9.00 uri v diplomski sobi, 1. nadstropje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.