Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Zečević)

Datum: 06.07.2022
Ura: 15:00:00

Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta

Univerza v Ljubljani,

Ekonomska fakulteta,

obvešča,

da bo Mila Zečević, doktorskega študijskega programa Ekonomske in poslovne vede, smer Trženje, v sredo, 6. 7. 2022, ob 15:00 zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom:

»Porabnikova zmedenost in jakost stališč v zaznavanju informacij o prehrani na spletu (Consumer confusion and attitude strength in the perception of online nutrition information)«

Mentorica je izr. prof. dr. Mateja Kos Koklič, somentorica je prof. dr. Vesna Žabkar.

Zagovor doktorske disertacije bo v angleškem jeziku. Potekal bo v doktorski sobi (K-202) na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17. 

Zaradi omejenega števila udeležencev je obvezna predhodna prijava na elektronski naslov: