Skoči na vsebino

Doktorska šola

Doktorska šola > Zagovori doktorskih disertacij > Arhiv zagovorov doktorskih disertacij > Zagovor doktorske disertacije (Majić Skrbinšek)

Zagovor doktorske disertacije (Majić Skrbinšek)

Datum: 13.09.2022
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo mag. Aleksandra Majić Skrbinšek, zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Vloga stališč splošne javnosti in ključnih interesnih skupin pri upravljanju in varstvu populacij velikih zveri.

Angleški naslov: The role of general public and key interest groups attitudes in management and conservation of large carnivore populations.

Zagovor bo potekal hibridno v torek, 13. septembra 2022, s pričetkom ob 10.00 uriv predavalnici B3, na Oddelku za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana ter virtualno, preko sistema Cisco Webex, na spodnji povezavi:

Zagovor disertacije – mag. Aleksandra Majić Skrbinšek

Mentor: prof. dr. Ivan Kos (UL BF)

Komisija za zagovor:

doc. dr. Miha Krofel (UL BF) – predsednik
prof. dr. Djuro Huber (Univerza v Zagrebu) – član
izr. prof. dr. Drago Kos (UL FDV, upok.) – član