Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Čož)

Datum: 29.09.2022
Ura: 09:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede

Sinja Čož bo v četrtek, 29. 9. 2022 ob 9:00 v predavalnici 10 zagovarjala doktorsko disertacijo s področja študij vsakdanjega življenja z naslovom: Družbeno-kulturni vidiki smrti in vedenja pri darovanju organov po smrti pred komisijo za zagovor v sestavi:
 

-      predsednica:         zasl. prof. dr. Mirjana Ule

-      mentorica:            izr. prof. dr. Tanja Kamin              

-      članica:                  izr. prof. dr. Uršula Čebron Lipovec

-      članica:                  prof. dr. Mateja Sedmak