Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Šturm)

Datum: 30.09.2022
Ura: 15:00:00

Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje
 
J A V N I   Z A G O V O R
doktorske disertacije z naslovom
 
Toksikokinetika bisfenola A pri ovcah in njegov vpliv na spolne organe ovnov v puberteti
 
Toxicokinetics of bisphenol A in sheep and its effects on reproductive organs of rams in puberty
 
ki jo je izdelala
 
Sabina Šturm, dr. vet. med.
 
Javni zagovor bo v petek, 30. septembra 2022 ob 15.00 uri v podiplomski predavalnici UL Veterinarske fakultete v Ljubljani, Gerbičeva 60.
 
Mentorica dela je znan. svet. dr. Vesna Cerkvenik Flajs (UL VF) in somentorica doc. dr. Tanja Švara (UL VF),  znanstveno področje veterinarska medicina.
 
Vljudno vabljeni.