Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Janev)

Datum: 05.10.2022
Ura: 13:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Aleksandar Janev, zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: Vpliv pripravkov iz humane amnijske membrane na izbrane signalne poti epitelijsko – mezenhimskega prehoda normalnih in rakavih urotelijskih celic.

 

Zagovor bo potekal v sredo5oktobra 2022, s pričetkom ob 13.00 urisejni sobi dekanata Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

 

Mentorica: prof. dr. Mateja Erdani Kreft (MF UL)

 

Komisija za zagovor:

doc. dr. Nada Žnidaršič (UL BF) – predsednica
prof. dr. Peter Veranič (UL MF) – član         
prof. dr. Maja Čemažar (Onkološki inštitut  Ljubljana) – članica