Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Miljanić)

Datum: 14.10.2022
Ura: 11:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Vanja Miljanić, zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Detekcija in molekularna karakterizacija virusnih bolezni vinske trte (Vitis vinifera L.) z visoko zmogljivim sekvenciranjem ter njihova eliminacija s pomočjo termoterapije in kulture meristemovAngleški naslov: High-throughput sequencing detection and molecular characterization of viral diseases of grapevine (Vitis vinifera L.) and their elimination by thermotherapy and meristem tissue culture

Zagovor bo v petek, 14. oktobra 2022, s pričetkom ob 11.00 uri, v predavalnici A4, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

 

Mentorica: prof. dr. Nataša Štajner (UL BF)

Komisija za zagovor:

prof. dr. Jernej Jakše (UL BF) – predsednik
prof. dr. Mario Lešnik (UM, FKBV) – član   
izr. prof. dr. Maja Ravnikar (NIB) – članica