Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Porenta)

Datum: 21.10.2022
Ura: 12:00:00

Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo
 
o b v e š č a ,
 
da bo Luka Porenta, v petek, 21. 10. 2022 ob 12.00 uri, zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom:
 
Stabilnost superelastičnih tankostenskih lupin iz materiala z oblikovnim spominom za uporabo v elastokalorični tehnologiji
 
Mentor:           izr. prof. dr. Miha Brojan
Somentor:        doc. dr. Jaka Tušek
 
 
Zagovor bo v LESKOVARJEVI SOBI na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani (Aškerčeva 6).
 
Delo je do zagovora na vpogled v študentskem referatu.
 
Vabljeni!