Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Curk)

Datum: 11.11.2022
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Miha Curk, zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom: Razvoj sistema za podporo odločanju o izvajanju kmetijskih ukrepov za varovanje podzemne vode pred onesnaženjem z nitrati.

 

Zagovor bo v petek, 11. novembra 2022, s pričetkom ob 10.00 uri, v predavalnici A5, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

 

Mentor: doc. dr. Matjaž Glavan (UL BF)

Somentor: doc. dr. Gašper Rak (UL FGG)

 

Komisija za zagovor:

izr. prof. dr. Metka Suhadolc (UL BF) – predsednica
prof. dr. Franci Steinman (UL FGG) – član
prof. dr. Martin Pavlovič (IHP Žalec) – član