Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Šimenc)

Datum: 02.12.2022
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Veterinarska fakulteta

Senat Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani razpisuje

J A V N I   Z A G O V O R
doktorske disertacije z naslovom
 
Ugotavljanje ter določanje virusov v naravno okuženih čebeljih družinah (Apis mellifera carnica) in razvoj okužbe v inokulirani čebelji zalegi
 
Determination and identification of viruses in naturally infected honeybee colonies (Apis mellifera carnica) and development of the infection after honeybee brood virus inoculation,
 
ki jo je izdelala
 
Laura Šimenc, dr. vet. med.
 
Javni zagovor bo v petek, 2. decembra 2022 ob 10.00 uri v podiplomski predavalnici UL Veterinarske fakultete v Ljubljani, Gerbičeva 60.
 
Mentor dela je izr. prof. dr. Ivan Toplak (UL VF), znanstveno področje veterinarska medicina.
 
Vljudno vabljeni.