Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Slemc)

Datum: 21.12.2022
Ura: 10:00:00

Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta obvešča, da bo Lucija Slemc, zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom: Analiza biosinteze oksitetraciklina in drugih sekundarnih metabolitov pri bakteriji Streptomyces rimosus.

Angleški naslov: Analysis  of oxytetracycline biosynthesis and other secondary metabolites in Streptomyces rimosus.

Zagovor bo v sredo, 21. decembra 2022, s pričetkom ob 10.00 uriv sejni sobi dekanata Biotehniške fakultete, ter virtualno preko sistema Cisco Webex, na spodnji povezavi:

Zagovor disertacije – Lucija Slemc

Mentor: prof. dr. Hrvoje Petković (UL BF)

Komisija za zagovor:
prof. dr. Jernej Jakše (UL BF) – predsednik
doc. dr. Tjaša Danevčič (UL BF) – članica
izr. prof. dr. Antonio Starčević (PBF, Zagreb) - član