Skoči na vsebino

Doktorska šola

Zagovor doktorske disertacije (Potočnik)

Datum: 20.12.2022
Ura: 09:30:00

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

FF UL, Oddelek za zgodovino
20. 12. 2022 | 09:30, spletna povezava

Razvoj psihiatrije na Slovenskem (1881 – 1905)

Katja Potočnik , doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina

Mentor: izr. prof. dr. Rok Stergar, somentor: izr. prof. dr. Bogdan Lešnik.